Max Natkiel - Studio Paradiso

Studio ParadisoStudio Paradiso Louise HR klein

624 pagina's

ISBN 949173802X

Uitgeverij Voetnoot

 

Inleiding

Dirk van Weelden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 september 2013 is Studio Paradiso verschenen, een nieuwe en volledigere versie van Max Natkiels fotoboek uit 1986 over Paradiso bezoekers, toen getiteld Paradiso Stills. De nieuwe uitgave bevat meer dan 600 foto's uit de vroege jaren tachtig, waarvan er 400 niet eerder werden gepubliceerd.

 

Studio Paradiso is te koop

Nico van der Stam - Yesterday

YesterdayYD002

360 pagina's

ISBN 9789078068129

Uitgeverij Voetnoot

 

 

Tekst

Roel Bentz van den Berg, Sjoerd Kuyper,

Thomas Verborgt

 

Beeldredactie en vormgeving

Barends & Pijnappel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico van der Stam [1925-2000] is ongetwijfeld Nederlands grootste onbekende popfotograaf uit de jaren zestig en begin jaren zeventig. Hij fotografeerde de prille popscene en zijn foto's stonden onder meer in Muziek Expres, Hitweek, Tuney Tunes, Aloha en in de Rijamschoolagenda. Golden Earrings, Skocking Blue, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Supremes, The Who, David Bowie en vele anderen heeft hij gefotografeerd. Roel Bentz van den Berg, Sjoerd Kuyper en Thomas Verborgt maakten het ontstaan van de popcultuur in de jaren zestig bewust mee. Met humor en betrokkenheid verhalen zij over deze kleurrijke periode uit de hedendaagse cultuurgeschiedenis.

 

Yesterday is nog te koop

 

 

 

Jessica Voeten - Wat zie ik? Amsterdam, stad van foto's

Wat zie ik? WZI001

345 pagina's

ISBN 9789078068808

Uitgeverij Voetnoot

 

Tekst

Jessica Voeten

 

Samenstelling

MAI

 

Beeldredactie en vormgeving

Barends & Pijnappel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onvermoede foto's van Nederlands hoofdstad; 280 verrassende en vervreemdende beelden, afkomstig uit de archieven van het MAI. Voor Wat zie ik? is een keuze gemaakt die loopt van 1930 tot het eind van de vorige eeuw, met een accent op de jaren '50, '60 en '70. Het is fascinerend te zien hoe in de loop van de tijd niet alleen de mens, het mensbeeld en de stad veranderen, maar ook de visie van de fotograaf,  het camerastandpunt en de wijze van fotograferen. "Hoe tijdgebonden is de stad, de mens in de stad? Soms lijkt lang geleden veel dichterbij dan vroeger, dan weer lijkt het nabije verleden heel ver weg...", schrijft Jessica Voeten in de inleiding.

 

Wat zie ik? is nog te koop

Guus Luijters - Wim van der Linden

WVDL001Wim van der Linden

176 pagina's

ISBN 9789078068136

Uitgeverij Voetnoot

 

Tekst

Guus Luijters

 

Samenstelling

Barends & Elligens

 

 

 

 

 

 

"Zijn werk is verhalend en ontregelend tegelijk. Zijn straatbeelden lijken en passant te zijn vastgelegd maar blijken bij nadere beschouwing zorgvuldige composities. Drie personen die een soort eenheid vormen, zijn een vaak terugkerend item. Wim van der Lindens fotografie getuigt van een onbeschaamde brutaliteit. Het boek bevat straatbeelden uit Amsterdam, Antwerpen, Parijs, Napels en New York en impressies uit de kunstenaarskringen waar hij zelf deel van uitmaakte: Jan Cremer, Rem Koolhaas, Anthon Beeke, Cherry Duyns en anderen."

Gerrit Komrij - Vrouwen van Nederland

Vrouwen van NederlandVVN001

Jaarwisselingsboekje

2000/2001

 

Inleiding

Gerrit Komrij

 

Beeldredactie en vormgeving

Barends & Pijnappel

 

Druk

Slinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwen van Nederland werd samengesteld uit de vele oogstrelende foto's van vrouwen uit de archieven van het MAI. 'Ik hield als een Italiaan van mijn moeder. Hoe meer ze uit mijn leven verdween, als een stip aan de horizon, hoe weker en lyrischer ik over haar werd. Ik schrok toen ik de foto zag van de schippersvrouw, een foto van Carel Blazer die in dit boek staat. Een vrouw en een jongetje, twee verschrikte schepselen in een deurgat, elk met zijn eigen gedachten en toch bij elkaar, klaar om zich in een denkbeeldige afgrond te storten. Zo moet het een beetje zijn geweest. Hoe langer ik naar de foto kijk hoe meer de zekerheid groeit: dat zijn wij.' (Gerrit Komrij)

 

Vrouwen van Nederland is niet verkrijgbaar in de boekhandel.