Eric de Kuyper - Interieurs


InterieursINT001

Voorjaarsboekje

2003

 

Inleiding

Eric de Kuyper

 

Beeldredactie en vormgeving

Barends & Pijnappel

 

Druk

Slinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gesloten of open, drukbevolkt of leeg, klein of groot, hoog of laag, rumoerig of stil, een uiting van ver doorgedreven planningsdrift of toevallig samengebracht, van voorbijgaande aard of permanent, monumentaal of krakkemikkig, voor statische doeleinden ontworpen of daarentegen afgestemd op mobiliteit, de natuurelementen uitdagend of er zich tegen beschermend, brutaal hoekig of zacht meanderend, functioneel of gratuit, het doet er allemaal niet toe. (…) Telkens gaat het eenvoudigweg om een kwestie van maat. Om de ongedwongen - elegante en vanzelfsprekende - omgang met dingen, mensen en ruimten." (Eric de Kuyper)

 

Interieurs is niet verkrijgbaar in de boekhandel.