Hans Buter - Jazz by Buter


Jazz by ButerJBB002

Jaarwisselingsboekje

1994/1995

 

Inleiding

Henk Romijn Meijer

 

Vormgeving

Henrik Barends

 

Druk

Equipage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Buter fotografeerde in de jaren vijftig vele (inter)nationale jazzartiesten op of achter het podium van het Concertgebouw in Amsterdam of elders in minder voorname locaties in de hoofdstad zoals Henk Romijn Meijer zich herinnert: 'Maar voor jazz-van-dichtbij moest je afzakken naar Sheherazade, of dé Sheherazade, zoals het café in jazzkringen bekend stond (...) De Sheherazade lag wat achteraf, daar in die steegachtige Wagenstraat, en binnen hing in de lage ruimte de wat schimmige, rokerige sfeer van een gedeeld geheim. (...) Hier
was de muziek benaderbaar, menselijker dan in het gebouw van de grote K. In de Sheherazade begaven de spelers zich onder het publiek, je hoorde ze tegen elkaar praten.'

 

Jazz by Buter is niet verkrijgbaar in de boekhandel.