Publicaties


Het MAI heeft vele publicaties uitgegeven over werk van de door hen beheerde fotografen. Bekend is de serie Holland zonder haast, maar ook werden op kleinere schaal verschillende voorjaars- en jaarwisselingsboekjes geproduceerd. De publicaties tonen een dwarsdoorsnede van de collectie van MAI.

 

HJ wat zie ik kleur