Henk Jonker - Holland zonder haast 1


Holland zonder Haast 1HZH001

Foto's van Henk Jonker GKF

96 pagina's

ISBN 9071877388

Uitgeverij Voetnoot

 

Inleiding

Jessica Voeten

 

Samenstelling

Barends & Elligens

 

Beeldredactie en vormgeving

Barends & Pijnappel

 

 

 

 

 

 

Omslagfoto pier Scheveningen 1962

 

'Het gebeurt meestal in het voorbijgaan. Vrijwel altijd op straat. Plotseling, niet langer dan een oogwenk, dient zich een bijzonder beeld aan. Onmiddellijk daarna is het verdwenen. (...) Net als bij een droom, die zich gedurende een etmaal vergeefs aan het bewustzijn probeert op te dringen, blijven flarden aanwezig. Maar die flarden, die elkaar even tevoren volmaakt complementeerden, zijn niet meer dan een verzameling loze details: Man en vrouw, geflankeerd door een kinderwagen, aan de reling uitkijkend over het water.' (Jessica Voeten)

 

Holland zonder haast 1 is nog te koop