Sem Presser - Holland zonder haast 3


HZH3001Holland zonder haast 3

Foto's van Sem Presser GKf

96 pagina's

ISBN 9071877558

Uitgeverij Voetnoot

 

Inleiding

Michaël Zeeman

 

Samenstelling

Barends & Elligens

 

Beeldredactie en vormgeving

Barends & Pijnappel

 

 

 

 

 

 

Omslagfoto Hofvijver, Den Haag 1951

 

Uit de foto's spreekt het optimisme waarmee de Nederlandse bevolking zich inzette voor het herstel en de wederopbouw van het land. Maar ook de sfeer van schaarste en kleinburgerlijkheid waarin het dagelijks leven zich afspeelde, heeft Presser op treffende wijze vastgelegd. 'Holland zonder haast: het voorbijrazende verkeer van nu en de ergernis van allen die vanwege pech of file even niet kunnen voorbij scheuren drukken via hun niet aflatende streven naar tempo precies uit wat de titel van deze reeks behelst.' (Michaël Zeeman)

 

Holland zonder haast 3 is nog te koop