Kees Scherer - Holland zonder haast 7


Holland zonder haast 7HZH7001

 

Foto's van Kees Scherer

 

 

96 pagina's

ISBN 9071877671

Uitgeverij Voetnoot

 

Inleiding

Jessica Voeten

 

Beeldredactie en vormgeving

Barends & Pijnappel

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagfoto Amsterdam 1950

 

"Toegerust met een hang naar het eigenaardige was Scherer beslist niet ongevoelig voor de blues, maar toch wendde hij zijn blik naar het ongerijmde en zag en hoorde hij wrange grappen in netelige omstandigheden. (…) Uiteenlopende calamiteiten in de stad en op het land krijgen bij Scherer iets bekoorlijks. Elke keuze uit zijn oeuvre van tienduizenden foto's bevat zulke spoedeisende attracties en ze dwingen respect af vanwege de minutieuze wijze waarop hij komieke momenten en kleine beproevingen componeerde." (Jessica Voeten)