Eric Min - Keep Still


Keep StillKS001

Voorjaarsboekje

2004

 

Inleiding

Eric Min

 

Beeldredactie en vormgeving

Barends & Pijnappel

 

Druk

Slinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Voor mij ligt een stapeltje fotoportretten uit het Maria Austria Instituut: anonieme gezichten en veel bekend volk, zwart-wit in stevige vierkante opnamen. Vrijwel alle mensen kijken in de lens - de Klassieke Oudheid en de Renaissance kozen voor het aristocratische profiel, de negentiende eeuw neigde naar het trois quarts, maar de moderne fotografie is de democratische kunst van het frontale. (…) Op enkele kinderen en een in vlucht betrapte voorbijganger na, zijn deze mensen het gewoon, zichzelf als beeld te zien. Ze poseren/acteren in de studio of in hun eigen nest, haast altijd binnenskamers - buitenlucht hoort bij reportagefoto's en kiekjes, zelden bij artistieke portretten." (Eric Min)

 

Keep Still is niet verkrijgbaar in de boekhandel.