Privacy


Als u een bestelling plaatst in de webwinkel of u zendt één van de formulieren in, dan moet u informatie verstrekken over uw naam, e-mail en/of postadres. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw bestelling of verzoek af te handelen en indien nodig contact met u op te nemen. De informatie wordt niet voor enig ander doel gebruikt en de gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

De informatie die wordt verzameld ten behoeve van de statistieken wordt zodanig verwerkt en opgeslagen dat de gegevens nimmer te herleiden zijn naar één individu. Er worden geen verwijzingen gemaakt naar ip-adressen van bezoekers. Er worden geen koppelingen gemaakt tussen verschillende vormen van gegevens op zodanige wijze dat daaruit de identiteit van bezoekers kan worden afgeleid.